บุคคลากรในหน่วยงาน

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ พนักงานจ้างตามภารกิจขอลาออก (พช ๐๐๓๗.๑๑/๔๐๓๖) ] 
       366_Picture_003.jpg
    ทำรายการเมื่อ: 19-ธค.-11at 10:29
 

 

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอวังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: แฟกซ์:    Email :
info@wangpong.go.th
Copyright 2011.wangpong.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design